Korak 1
Kupi Heineken proizvode sa UEFA Champions League dizajnom. Pronađi kod ispod zatvarača boce ili limenke
Korak 3
I možeš osvojiti:

Odmah:

Arena kod

Gledanje
utakmice

Svakog dana:

Heineken ranac

Svake nedelje:

Sony TV